04 marzo 2009

O concello de Arteixo comeza a elaborar o listado de solicitantes de vivenda protexida

O Concello de Arteixo ten xa activa a recollida de solicitudes de interesados en acceder a unha vivenda protexida, un co que se busca facer un estudio real das verdadeiras demandas de VPO no municipio.

A VPO é un tipo de vivenda parcialmente subvencionada pola administración pública e declaradas como tal por ésta.

O obxectivo é favorecer que os cidadáns con rendas máis baixas poidan comprar ou alugar vivendas. Para esto, o comprador adquire ou aluga a vivenda a un precio notablemente inferior ó de mercado.

Para que unha vivenda sexa clasificada como VPO, a administración establece requisitos legais tanto para a vivenda (tamaño e prezo máximos) como para o comprador. Ademais, estas vivendas ten unha normativa de uso e venda especial:

Deberá ser domicilio habitual do comprador

Se este quere revender, o prezo será fixado pola administración quen, ademais, ten dereito preferente de compra.

As VPO destinadas a adquisición, poden cualificarse do seguinte xeito:

Réxime especial: destinadas a familias con ingresos inferiores a 2,5 veces o IPREM (menos de 15.817,15 €).

Réxime xeral: destinadas a familias con ingresos inferiores a 5,5 veces o IPREM (menos de 34.797,73 €).

En todo caso, os ingresos mínimos sitúanse en 0,7 veces o IPREM.
O IPREM é o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples que se utiliza como referencia do nivel de renda que sirve para determinar a contía de determinadas prestacións ou acceder a determinados beneficios, prestacións ou servizos públicos. Para o ano 2009, o IPREM anual é de 6.326,86 €.Ademais dos ingresos, aplícanse puntuacións derivadas da situación sociofamiliar de cada unidade convivencial, sendo o total de puntos o que determine a situación la lista de adxudicatarios ou da lista de espera.

En todo caso, cada situación familiar da lugar a distintos tipos de posibilidades. Por este motivo, desde a entidade municipal preténdese elaborar un censo de demandantes que permita coñecer as necesidades reais da súa veciñanza de cara a planificar e consensuar coa administración responsable as novas edificacións para destinalas a Vivendas de Protección Oficial en calquera das súas modalidades (adquisición ou aluguer). Deste xeito, as familias de Arteixo poderán dispoñer de vivendas adaptadas ás súas condicións o que favorecerá o accesos ás mesmas.

O Concello de Arteixo realizará esta recollida de datos na Casa do Concello (planta baixa) durante un período aproximado de 2 meses. O censo é únicamente para o seu tratamento estatístico de cara a manexar datos para futuras promocións de VPO, pero non xenera dereitos de formalización de solicitude nin constituirán lista de espera nin de demandantes.

No hay comentarios :

Publicar un comentario

¡Animamoste a comentar! Se deixas algunha forma de contactar contigo, poderemos responder.