11 febrero 2010

O Goberno De Arteixo Presenta Á Xunta De Portavoces O Proxecto Para O Centro De Novas Tecnoloxías Apoiado Pola Udc

Unha cesión do 80% do espacio do edificio, destinada a dar cabida a un Centro Empresarial de Innovación e Desenvolvemento Tecnolóxico a cargo da UDC. Este é o convenio de colaboración que o Goberno de Arteixo presentaba esta mañá na Xunta de Portavoces aos voceiros dos grupos municipais.O proxecto, consensuado coa Universidade da Coruña, era presentado formalmente polo Vicerreitor D. Luís Barral, que expuña ante os membros da Corporación as metas que o plantexamente deixa enriba da mesa: apoiar e asesorar aos emprendedores e proxectar unha potente inversión en I+D+i no Concello de Arteixo, que sirva para formar un futuro empresarial sostible e de calidade, a través do Viveiro de Empresas xestionado pola propia UDC

O proxecto contempla diferentes campos de investigación neste novo viveiro de empresas, entre os que se atopan o vídeo dixital, a televisión persoal interactiva, o vídeo baixa demanda, os sistemas de xestión de dereitos e acceso condicional, os sistemas de transmisión a través de tecnoloxías PLC (power line communications) ou POF (plastic optical fiber), e as tecnoloxías software avanzadas.

Este convenio presentado hoxe á Xunta de Voceiros, e que busca ser levado ao vindeiro Pleno Ordinario para a súa aprobación formal, distribuiría os custos de mantemento na mesma proporción que os espacios de uso, de xeito que o Concello de Arteixo, que disporía dun 20% do espacio, afrontaría o 20% dos gastos de mantemento, e a UDC, xestora do 80% do espacio aportaría o resto dos gastos, é dicir, un 80%.

A superficie total cedida á UCD sería de 980.44m2, mentres que o Concello disporía de 250.11m2, destinados á prestación de servicios á veciñanza no eido da formación na mesma liña que as accións desenvolvidas pola UDC, é dicir, Investigación, Desenrolo de Proxectos e Novas Tecnoloxías.

O Convenio proposto tería unha vixencia de 10 anos, pero podería renovarse até un máximo de 30 anos.Tras a exposición, a Alcaldesa, Dna. Pilar Souto Iglesias, amosaba a súa confianza en que o proxecto poida ser aprobado nun breve espacio de tempo, rematados todos os trámites administrativos pertinentes “polas enormes vantaxes que suporía para un Concello como Arteixo, en constante crecemento, e no que é necesario dar un apoio específico a todos aqueles emprendedores e empresas que desexen vencellearse aos sectores da investigacións e o desenrolo, e ás novas tecnoloxías. Este convenio suporía a extensión do viveiro de iniciativas empresariais da UDC á Arteixo, e iso sería, dende logo, moi positivo a todos os niveis”.

No hay comentarios :

Publicar un comentario

¡Animamoste a comentar! Se deixas algunha forma de contactar contigo, poderemos responder.