18 febrero 2012

Moción para declarar o día 24 de Febreiro como o Día de Rosalía de Castro


                                                           MOCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 Cantares Galegos, o primeiro escrito
ACORDO
 
 
escritora que impliquen ao conxunto dos veciños e veciñas do noso concello o 24
de febreiro, data recollida oficialmente pola Consellería de Cultura no seu
Calendario do Libro e da Lectura.

Emprender e apoiar a realización de actividades de promoción da obra da nosa
que o alumnado dos centros escolares e persoas destacadas pola súa actividade cultural teñan o papel protagonista
Realizar unha lectura pública da obra rosaliana nun lugar destacado do concello na
Declarar o 24 de febreiro Día de Rosalía no noso concello.
:
Rosalía de Castro é a escritora máis representativa da lingua e da literatura
galegas. A publicación do seu libro
integramente no noso idioma, desde a vontade firme e inequívoca do seu
significado, sinala o inicio da restauración do uso escrito do noso idioma e o final
de séculos de silencio e esquecemento.

A súa obra é un retrato do pobo galego e goza dunha total actualidade.
Desde o século XIX Rosalía de Castro foi homenaxeada polas galegas e os
galegos como poeta nacional, pois reclamou a redención da patria galega e asumiu
a voz do seu pobo, voz que guiou permanentemente a súa obra e o seu
pensamento. Esta galeguidade intrínseca dos seus textos, esta comunicación e
entendemento permanente co seu pobo, ao se dirixir a el no seu idioma propio, foi
o que a fixo tamén poeta de todos os pobos, chegando a formar parte da nómina
de escritoras máis destacadas da literatura universal de todos os tempos.

Por todos estes motivos a difusión do coñecemento da súa obra é necesaria
para as galegas e os galegos, en especial para as xeracións máis novas que
colectivamente contribuímos a coeducar, sendo a súa palabra feita poesía ou prosa
reflexiva un dos procedementos máis eficaces para fomentar o amor á nosa lingua
e comprender a nosa identidade cultural.

Por tódolo anteriormente exposto, propoño ó pleno desta Corporación a
adopción do seguinte,

:

No hay comentarios :

Publicar un comentario

¡Animamoste a comentar! Se deixas algunha forma de contactar contigo, poderemos responder.