23 enero 2013

Desde o Grupo Municipal Socialista de Arteixo pedimos a urxente eliminació​n das goteiras no CEIP Ponte dos Brozos e presentamos documentacion gráfica.

MARTÍN SECO (Sº XERAL DO PSdeG-PSOE DE ARTEIXO) : “Aínda que a Xunta
de Galicia debe levar acabo xa, unha reforma amplia do colexio máis
masificado de toda Galicia, o CEIP Ponte dos Brozos, por motivos de
seguridade e salubridade, necesita que o Concello repare de urxencia
as goteiras que existen nas clases dos nenos de 3 anos.

É inadmisible que dende fai máis de 6 anos o Concello de Arteixo
solicitara a Conselleria de Eduación a reparación da cuberta do CEIP
Ponte dos Brozos e que todavía teña os problemas de humidades que
teñen que sufrir nenos e profesores diariamente, sendo ademais este
centro o máis masificado de toda Galicia, polo que dende o noso grupo
solicitamos do goberno do Concello do PP, que utilice a súa suposta
influencia no goberno amigo para que se presuposte a reforma que tanto
necesita este centro educativo do noso Concello.


Dende o noso grupo solicitaremos nos rogos deste mes de Xaneiro a
urxente eliminación das goteiras por parte do Concello, aínda que o
gasto sexa repercutido á Xunta de Galicia, e a implicación do goberno
local para que as reformas que necesita o CEIP Ponte dos Brozos sexan
presupuestadas pola Xunta de Galicia para este ano 2013.

Adxuntamos fotos do desastre que se vive en ditas aulas.

Asdo:Martín Seco García
         Sº Xeral do PSdeG-PSOE de ArteixoNo hay comentarios :

Publicar un comentario

¡Animamoste a comentar! Se deixas algunha forma de contactar contigo, poderemos responder.