08 febrero 2013

Os recortes e a xestión ineficaz e frívola do Sergas ameazan a atención sanitaria que prestaba o Centro de Orientación Familiar do Ventorrillo aos cidadáns de ArteixoA xubilación e falta de substitución do xinecólogo do Centro de Orientación Familiar (COF) do Ventorrillo provoca unha crise e ameaza gravemente toda a atención sanitaria deste servizo. Os COF son os centros especializados, e para moitas persoas, o único servizo público que presta atención de anticoncepción, prevención de cancro de útero, orientación da demanda de esterilidade, interrupción legal do embarazo e atención á problemática psicosexual e de parella. Os recortes do Sergas e a irresponsable e irreflexiva decisión da xerencia de non cubrir a xubilación deste profesional e derivar dun modo bastante frívolo esta atención sanitaria aos centros de saúde demostran unha falta de respecto pola saúde das mulleres, déixanas nunha situación de indefensión con perda de dereitos básicos e obrígaas a buscar solucións para algúns problemas na sanidade privada e, por outra parte, van repercutir en todo o servizo, con imposibilidade de atención inmediata a moitos destes problemas de saúde urxentes e incremento irresponsable das listas de espera. Esiximos unha planificación racional e seria desta atención sanitaria en toda a a área de Saúde desde A Coruña ata Cee e restaurar o servizo tal como estaba mentres tanto.
Na área de Saúde de A Coruña (desde A Coruña ata Cee) funcionan dous Centros de Orientación Familiar (COF), os dous situados na cidade. O que está na rúa Orillamar depende do Sergas e do Concello de A Coruña que atende aos municipios de A Coruña, Cambre, Carral, Sada e Oleiros (90834 mulleres de 15 a 54 anos). O outro situado no centro de especialidades do Ventorrillo, depende só do Sergas e atende aos outros 33 concellos, entre eles Arteixo, que suman 61674 mulleres de 15-54 anos. No de Orillamar traballan 2 xinecólog@s, 1 traballadora social, 1 enfermeira, 1 matrona,  1 psicóloga clínica, 1 auxiliar de clínica e 3 auxiliares administrativas. No do Ventorrillo traballaban 1 xinecólogo, 1 enfermeira, 1 traballadora social, 1 psicóloga clínica e 1 auxiliar de clínica.
Os COF son os únicos centros sanitarios públicos onde se trata a saúde sexual e reprodutiva dun modo integral, mediante asistencia sanitaria, educación e prevención. As prestacións destes centros son:
  1. Atención da demanda de anticoncepción: asesoramento, instauración do método, revisións específicas, anticoncepción de urxencia, atención dos posibles efectos secundarios e complicacións, atención cirúrxica.
  2. Exames de saúde xinecolóxicos periódicos de prevención de cancro de útero.
  3. Avaliación e e derivación da demanda de esterilidade.
  4. Demanda da interrupción legal de embarazo: información e derivación á clínica asistencial, valoración do risco psicolóxico, exploración xinecolóxica post-intervención, asesoramento anticonceptivo posterior e instauración do método.
  5. Atención á problemática sexual e da parella. 
Ante a xubilación do xinecólogo do COF do Ventorrillo a xerencia do Sergas de A Coruña decide non contratar outro xinecólogo no seu lugar e reorganizar o servizo unificando o resto dos profesionais deste COF cos de Orillamar, quedando este como único centro para toda a área. Ao mesmo tempo esta Xerencia decide que a partir de agora os centros de saúde serán os lugares onde se realizará prevención de cancro de útero e atención de anticoncepción.
A xerencia do Sergas demostra frivolidade na toma de decisións xa que neste momento a maioría dos centros de saúde non ofrece esta prestación asistencial, salvo a que poidan facer as matronas e algúns médicos de familia pero en absoluto está garantida para toda a poboación. A xerencia demostra irresponsabilidade polas consecuencias de perda de dereito de moitas mulleres e mala xestión pola lixeireza e ineficacia que demostran. Ademais de obrigar ás mulleres a ir á sanidade privada, se poden pagala, sobrecargan ao COF resultante cunha actividade que lles vai impedir actuar coa calidade debida e que en moitos casos vailles impedir prestar o servizo ‘nos tempos’ que permite ás mulleres exercer os seus dereitos e a todas as persoas recibir atención á súa problemática sexual e da parella.
Que é necesario e que esiximos para asegurar unha planificación racional e seria:
  1. Formación do persoal en atención primaria.
  2. Asignación de responsables en cada centro de saúde que aseguren que a poboación vai ter cobertura desta prestación sanitaria.
  3. Coordinación entre atención primaria e o COF de modo que se asegure a mesma atención sanitaria se viva en Cee ou na Coruña e se poida realizar de modo satisfactorio e con calidade toda a actividade asistencial, preventiva e de educación sanitaria.
  4. Cronograma da súa aplicación e mentres tanto restaurar a praza do xinecólogo xubilado.
Esta organización vai a levar iniciativas plenarias e participar nas mobilizacións, ata asegurar que as persoas desta área de Saúde poidan exercer o seu dereito a unha saúde sexual e reprodutiva en liberdade e igualdade, con recursos suficientes e calidade en todos os Concellos da área.MOCIÓN DE APOYO A LOS CENTROS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR DE LA COMARCA DE A CORUÑA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

           
Fue en la década de los ochenta cuando la atención, prevención y educación sanitaria específica de la mujer se abrió paso entre las prioridades de la sanidad pública en España. Así, la creación de los Centros de Orientación Familiar supusieron la puesta en marcha de un servicio imprescindible a la hora de atender y educar a las mujeres en su salud ginecológica,  sexual y reproductiva y en la prevención de patologías cuya incidencia ha ido incrementándose en los países desarrollados como el cáncer de mama o el carcinoma de cérvix. Asimismo, la educación y prevención en anticoncepción y salud sexual, permitió  a las mujeres prevenir enfermedades, embarazos indeseados y, en último caso, acceder al derecho al aborto en óptimas condiciones sanitarias.


Desde 1985, la comarca de A Coruña, cuenta con un COF ubicado en instalaciones municipales en la calle Tui, que atiende a un total de 90.834 mujeres en edad fértil (15-54 años), de los concellos de A Coruña, Carral, Sada, Oleiros y Cambre, donde trabajan bajo convenio firmado con el Ayuntamiento de la Coruña en mandato del PSdeG-PSOE de A Coruña,  2 ginecólog@s, 1 trabajadora social, 1 enfermera, 1 matrona,  1 psicóloga clínica, 1 auxiliar de clínica y 3 auxiliares administrativas. Y otro situado en el centro de especialidades de O Ventorrillo, que depende solo del Sergas y atiende a 61674 mujeres de 15-54 años. de los otros 33 ayuntamientos de la provincia, entre ellos el de Arteixo. En este centro trabajaban 1 ginecólogo, 1 enfermera, 1 trabajadora social, 1 psicóloga clínica y 1 auxiliar de clínica. Los programas que se desarrollan en estos centros son los siguientes:

-       Atención a demanda de anticoncepción: asesoramiento, instauración método, revisión del mismo periódicamente, anticoncepción de urgencia, atención específica de anticoncepción quirúrgica y programación de la misma.

-       Revisiones de salud ginecológica cada 3 años, siguiendo protocolo de diagnóstico precoz de cáncer de cérvix (la patología maligna de mayor incidencia en las mujeres en los países desarrollados, en los que se diagnostican 400 mil casos nuevos cada año)

-       Valoración y derivación consultas de esterilidad.

-       Interrupción legal de embarazo: asesoramiento, tramitación, derivación, revisiones posteriores, instauración anticoncepción posterior.

-       Atención a problemática psico-sexual en la pareja


Buena parte de estos programas sólo se realizan en el COF. Además, desde el COF de Orillamar se asumió durante años la formación de profesionales de Atención primaria, enfermería, etc.. de toda Galicia en lo que respecta a la Atención Integral a la mujer y se desarrollan programas específicos de formación y prevención para jóvenes y adolescentes.

A 31 de diciembre se produce la jubilación del ginecólogo del centro del Ventorrillo y la comunicación, por parte del SERGAS, de que no será sustituido y que la atención de TODAS LAS MUJERES DEL ÁREA SANITARIA habrá de hacerse desde el COF de Orillamar con la unificación del restante personal. Esta decisión, inscrita en los recortes en la sanidad pública que está imponiendo el gobierno del PP, generan un enorme perjuicio a las mujeres coruñesas y del sector, que recibían atención en base al convenio con el Ayuntamiento al incrementar de manera importantísima los tiempos de espera y perder la posibilidad de recibir las revisiones ginecológicas que el centro realizaba y, por tanto, a un incumplimiento de lo acordado entre el Ayuntamiento y el SERGAS.


            Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta esta moción y la adopción de los siguientes

ACUERDOS


1)    El Pleno Municipal insta al Gobierno Municipal y al alcalde a defender los servicios sanitarios de información, prevención y atención ginecológica, sexual y reproductiva que reciben las mujeres de nuestro Concello, en los Centros de Orientación Familiar de A Coruña, frente a los recortes de la Xunta de Galicia en personal sanitario y que ello garantice atender a TODAS LAS MUJERES de la ciudad en edad fértil y que recibieran los programas de prevención y atención antes detallados y específicamente las revisiones ginecológicas periódicas que venía prestando el centro, siguiendo el protocolo de diagnóstico precoz de cáncer de cérvix.

2)    El Pleno Municipal insta al Gobierno local y al alcalde a exigir al SERGAS a cubrir la plaza de ginecología vacante por jubilación en el COF del Ventorrillo, defendiendo los servicios sanitarios de información, prevención y atención ginecológica, sexual y reproductiva que reciben las mujeres de nuestro Concello en dicho centro, frente a los recortes de la 

3)   El Pleno Municipal rechaza los recortes que en materia sanitaria están imponiendo los Gobiernos del Partido Popular, tales como la retirada de la tarjeta sanitaria a una parte de los ciudadanos, el recorte en la plantilla de hospitales, centros de salud y de atención especializada, el copago de medicamentos o la no sustitución de bajas de profesionales sanitarios,  que redundan en peor atención a los enfermos, el colapso de los servicios de urgencia, incremento de los tiempos de espera y un cambio en un modelo sanitario universal y público por otro no universal y semiprivatizado. Xunta de Galicia en personal sanitario.

No hay comentarios :

Publicar un comentario

¡Animamoste a comentar! Se deixas algunha forma de contactar contigo, poderemos responder.