03 enero 2014

POSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE DE ARTEIXO ANTE A APROBACIÓN PROVISIONAL DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS NORMAS SUBSIDIARIAS NA UA-491.- DENDE O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA ESTAMOS A FAVOR DA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS PARA O NOSO CONCELLO COMO SON UNHA NOVA GUARDERÍA OU UN CENTRO PARA MAIORES.

2.- COMO XA PASARA COA APROBACIÓN INICIAL, O GOBERNO MUNICIPAL, APROVEITA UNHA SUPOSTA URXENCIA NA TRAMITACIÓN DESTA MODIFICACIÓN, PARA ENTREGARLLE A CONVOCATORIA AOS MEMBROS DA CORPORACIÓN A VÍSPERA DO DÍA 31 ÁS CATRO DA TARDE E DA POR SUPOSTO QUE EN DOUS DÍAS, CO FIN DE ANO POLO MEDIO, PODEMOS EVALUAR CON DILIXENCIA UN TEMA IMPORTANTE COMO É A APROBACIÓN PROVISIONAL DUNHA MODIFICIACIÓN PUNTUAL DAS NORMAS SUBSIDIARIAS NUNHA UNIDADE COMO É A 49. QUE PASARÁ PARA QUE OS SEÑORES DO PARTIDO POPULAR LEVEN A A PLENO ESTA MODIFICACIÓN DAS NORMAS NOCTURNIDADE E ALEVOSÍA ESTA MODIFICACIÓN DAS NORMAS.

3.- PEDIUSE NO PLENO DE APROBACIÓN INICIAL E TAMÉN SE SOLICITOU POLO NOSO GRUPO E POR PARTE DO GRUPO DO BNG,. UN INFORME DE INTERVENCIÓN ONDE SE VALORASE O TROCO NO CAMBIO DE XESTIÓN DO DESENROLO DA UNIDADE DE COMPENSACIÓN CARA A COOPERACIÓN, PERO NOS ATOPAMOS CUN INFORME ONDE SÓ SE ANALIZA A VIABILIDADE FINANCIERA, ECONÓMICA E PRESUPUESTARIA DA EXECUCIÓN DAS ACTUACIÓNS DE MANTENIMIENTO DOS NOVOS SERVIZOS QUE DABA COSTEAR O CONCELLO E NON AS PROPIAS DE URBANIZACIÓN, XA QUE NON SE CUANTIFICAN, INDEPENDIENTEMENTE DE POR QUEN DEBAN DE SER COSTEADAS.

4.- SEGUIMOS MANTENDO O EXPOSTO NAS ALEGACIÓNS PRESENTADAS TRALA APROBACIÓN INICIAL EN QUE NON CONSIDERAMOS QUE SE LEVARAN A CABO OS TRÁMITES PROCEDIMENTAIS PERTINENTES XA QUE SE RECLASIFICA SOLO E SE ALTERA O SISTEMA XERAL DE PARQUES PÚBLICOS PREVISTO NO PLANEAMENTO POLO QUE DEBERÍA DE TER SIDO INFORMADO POLA COMISIÓN SUPERIOR DE URBANISMO DE GALICIA E POLO TANTO ESTA AROBACIÓN PODE ESTAR VICIADA DE NULIDADE POR TELO FEITO SEN OS TRÁMITES OPORTUNOS QUE INDICA A LEI.
5.- SEGUIMOS SEN VER QUE SE XUSTIFIQUE OPORTUNAMENTE O AUMENTO SIGNIFICATIVO DA SUPERFICIE DA UNIDADE E NON ATOPAMOS UN DOCUMENTO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO QUE XUSTIFIQUE DITO AUMENTO, REITERAMOS QUE DITO AUMENTO DEBE XUSTIFICARSE NA MEDICIÓN DOS VIAIS PÚBLICOS QUE SE CONSIDERAN COMO SE FOSEN PRIVADOS E POLO TANTO SE BENEFICIA AOS PROMOTORES CON DITO AUMENTO.


POLO EXPOSTO O NOSO GRUPO NON VOTARÁ A FAVOR DE DITA APROBACIÓN.

No hay comentarios :

Publicar un comentario

¡Animamoste a comentar! Se deixas algunha forma de contactar contigo, poderemos responder.