27 enero 2016

“O Concello de Arteixo necesita ter mellor dirección política e persoal formado en materia de financiamento europeo para non deixar pasar as grandes oportunidades que ofrecen as institucións europeas”O voceiro socialista de Arteixo, Martín Seco, participou este principio de semana nunha viaxe organizada pola oficina do parlamentario europeo José Blanco López a Bruselas para coñecer de primeira man as institucións europeas e as liñas de financiamento europeas dispoñibles para impulsar o desenrolo local, nesta visita o voceiro socialista recibiu información sobre a política de cohesión a cargo de persoal da Comisión Europea, así como sobre o Fondo Social Europeo e a Iniciativa Xuvenil de Emprego. Igualmente, recibiu información sobre as vías de financiamento europeo dispoñibles para proxectos locais na Fundación Galicia Europa e mantivo diversas reunións no Comité das Rexións e con diferentes parlamentarios europeos como Juan Fernando López Aguilar, Ramón Jaúregui e Jonás Fernández.
O voceiro socialista lamenta que o concello de Arteixo deixase perder a oportunidade de participar na primeira convocatoria da liña de subvencións do Plan EIDUS que repartirá o 70% dos 1.000 millóns presupostados para este fin e que poderían aportar ata un máximo de 5 millóns para proxectos nun concello como o noso e apremia ao grupo de goberno local a que non deixe de participar na segunda convocatoria que sacará o 30% restante, para o cal debe redactar unha estratexia de Arteixo como Concello no período que vai ata o 2020 e na cal veñan incluídos os proxectos a realizar e financiar.
Ademais existen máis liñas de financiamento na UE, con programas sobre aforro enerxético, xestión medioambiental, emprego e inclusión social que o concello de Arteixo debera de estar explorando, para o cal dende o noso grupo solicitamos que o grupo de goberno forme en materia de financiamento comunitario ao persoal do concello, xa que existen cursos que organiza a propia Fundación Galicia Europa dependente da Xunta de Galicia e debería de pensar en contar cun responsable de esta materia para un funcionamento mellor dun departamento como é Promoción Económica e Emprego que carece de dirección política e necesita dalgún técnico que impulse políticas atractivas para un concello como o noso de amplas posibilidades.


No hay comentarios :

Publicar un comentario

¡Animamoste a comentar! Se deixas algunha forma de contactar contigo, poderemos responder.