Grupo Municipal Socialista

Dende as eleccións municipais de 2019, celebradas o 26 de maio, os representantes socialistas no Concello de Arteixo son os que seguen:
  • Martín Seco (Voceiro)
  • Charo Figueiras
  • Luis Vázquez 
  • Ana Cedeira 
  • Simón López
  • Patricia Boedo
É posible contactar con eles das seguintes maneiras: