20 septiembre 2019

Unha veciña leva dende Xuño de 2018, esperando solución á situación de inseguridade nas escaleiras do Centro Cívico de Arteixo

En Xuño de 2018 unha veciña se puxo en contacto co Concello de Arteixo para denunciar esta situación e dixéronlle que llo comunicarían a tódolos membros da corporación, pero tivémonos que enterar por unha publicación súa nas redes, xa que nunca comunican nada á oposición, é dicir, quen desexe comunicarnos algo debe facelo directamente, porque a transparencia brila pola súa existencia en Arteixo. Dende fai un ano e tres meses segue esperando unha solución e nos queremos saber que fai o concello ante este perigo, presentamos este rogo no concello para pedir premura nunha solución.

ROGO

As escaleiras de acceso aos distintos andares do Centro Cívico Cultural de Arteixo foron deseñadas cunhas varandas laterais perigosas, no senso de que un cativo ou cativa podería escalar ou incluso colarse por elas. Para evitar eses riscos instaláronse nalgunhas desas varandas unha protección acristalada. Non obstante, a escaleira de acceso ao andar superior, na súa marxe esquerda, non dispón nin de varanda nin de dita protección (a pesar de contar cun oco de 16 cm ata a parede). O actual CTE especifica que é necesaria varanda de protección nos desniveis, ocos e aberturas cunha diferencia de cota de 55 cm. Asemade, indica que as varandas non poden conter elementos escalables nin aberturas que poidan ser atravesadas por unha esfera de 10 cm de diámetro.

·         Por todo iso, rogamos premura na instalación dunha protección axeitada nas escaleiras de acceso ao andar superior do Centro Cívico Cultural de Arteixo, na súa marxe esquerda, así como a revisión do resto de varandas existentes.19 septiembre 2019

“Confírmase a sospeita de que Carlos Calvelo, utilizaría os postos de asesores no Concello de Arteixo como axencia de colocación de familiares e amigos do Partido Popular ”


Dende o Grupo Municipal Socialista deixamos claro no Pleno de Organización do Concello de Arteixo que tiñamos as sospeitas de que o aumento exponencial das dedicacións exclusivas e o número de asesores, ademais dos salarios que percibirían no PP, non viñan ligadas a unha xestión máis eficaz dun concello coa complexidade do noso.

A adxudicación de dedicacións exclusivas e o aumento de asignacións a moitos concelleiros cunha falla evidente de capacidade de xestión, levábanos a pensar que Carlos Calvelo, crecido cunha nova maioría absoluta, perdera tódolos complexos e quería seguir usando os impostos de tódolos veciños, para pagar favores electorais e persoais aos membros do seu partido, sen preocuparlle as eivas que temos en moitos departamentos e que non poden ser cubertas por persoal contratado debido as limitacións que pon a lexislación. Advertimos de que os postos de asesores deberan de ser utilizados para facer da nosa administración un lugar máis áxil e eficaz, para evitar os colapsos que temos nos servizos que se lle ofrecen aos nosos veciños e que se eran dedicados a esta razón, dende o Partido Socialista non estaríamos en contra de ditos nomeamentos.

Nas derradeiras datas, atopámonos coa perda dun gran técnico en contratación que pasou a ter unha comisión de servizos na Deputación de Lugo, ao tempo que en datas anteriores vimos como se nomeaba á parella do concelleiro Victor Merelas, como Asesora en Materia de Contratación e Patrimonio cun salario de 30.000 euros anuais, ademais de nomear a aqueles antigos concelleiros que non tiveron a confianza do pobo para ser elixidos. O que non sabemos son os méritos requeridos para tal fin, que esperamos que non sexan os amosados nestes 8 anos polo Concelleiro de Medioambiente. 

No próximo pleno preguntaremos polos curriculums dos asesores elixidos para xestionar o traballo nas competencias designadas no pleno e poderemos coñecer se o PP de Arteixo actúa polo ben dos veciños ou só polos seus intereses persoais.

13 septiembre 2019

“O Concelleiro responsable do servizo de limpeza viaria, mentiu deliberadamente no pleno do martes ante as preguntas do PSOE”


O Grupo Municipal Socialista observou durante o verán, como en moitos momentos o número de traballadores que estaban traballando no servizo non chegaba ao 60% do establecido no contrato
O Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de Arteixo fixo unha serie de preguntas ao Grupo de Goberno do PP no pleno ordinario, para confirmar o que todos os cidadáns de Arteixo poden observar nos derradeiros meses, unha caída significativa na calidade do servizo de limpeza viaria. Lonxe de recoñecer os problemas que estamos a ter coa empresa concesionaria, que accedeu ao contrato cunha oferta moi baixa e que xa ten máis de un expediente de sanción por parte do Concello de Arteixo, baixo a o mando do anterior concelleiro delegado, o Concelleiro encargado deste servizo contesta as preguntas do Grupo Socialista como se a responsabilidade de garantir o cumprimento do contrato non fose súa e a maiores alaba a resposta da empresa na solución de incidencias, dicindo que a empresa responde e soluciona o 100% destas.

Os socialistas fixemos un esforzo para localizar se o servizo se estaba realizando correctamente, atopándonos en moitas ocasións, cunha presencia de operarios moi inferior ao esixido no prego de condicións, seguimos sen saber se teñen todo o material establecido en dito prego e podemos observar como fai demasiado tempo que non se limpan as beirarrúas en moitas zonas do noso concello.

Onte atopámonos como nos medios de comunicación, os propios traballadores do servizo están preocupados polo comportamento da empresa concesionaria e sabemos que están a facer un esforzo sen os medios e o persoal suficiente para levar a cabo o traballo establecido por contrato. Esperamos que o Concelleiro faga o seu traballo, inspeccionando a calidade do servizo que están a facilitar, porque non é moi complexo localizar cales son os incumprimentos da empresa se hai interese en facelo e esixirlle á empresa que cumpra o establecido antes de proceder á apertura dun novo expediente.

“Durante a campaña electoral observamos un esforzo importante na limpeza viaria dos núcleos do noso concello, algo que curiosamente desapareceu ao día seguinte das eleccións, pero ter un concello limpo non é cousa de dous meses, hai que garantilo durante catro anos” expón o voceiro socialista, Martín Seco , que mostra a súa preocupación polas sinais de incapacidade do actual Grupo de Goberno do PP na xestión, despois da saída do anterior concelleiro de obras e servizos.

10 septiembre 2019

ROGO SOLICITANDO O CESE DO 1º TENIENTE ALCALDE, JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ NOVO, COMO DELEGADO DE SEGURIDADEA inicios de Agosto, fomos espectadores dun triste suceso no noso concello coa aparición dunha veciña sen vida na súa vivenda en Vilarrodís, dende o Grupo Municipal Socialista esperábamos que o tema fose tratado co respecto esixible a quen ten acceso a unha información tan sensible dos seus veciños.

Despois de escoitar as inaceptables declaracións, nos medios de comunicación do 1º Tenente de Alcalde e Delegado de Seguridade do Concello de Arteixo, que non vamos a repetir nesta sesión plenaria, solicitamos publicamente a súa dimisión. Os socialistas consideramos que os cargos públicos deben desempeñar as súas funcións sempre con total conciencia da responsabilidade que ostentan, e resulta inaceptable que o Concelleiro de Seguridade trate un accidente tan triste dese xeito tan soez, sen respectar á vítima, á súa familia, e aos afectados/as por enfermidades mentais como o Síndrome de Dióxenes, preguntámonos ademáis, en que irresponsables mans están informacións que afectan á vida privada da veciñanza e cal é o trato que lle pode estar dando unha persoa a estas informacións alguén que participa asiduamente na Xunta de Seguridade Local.  

Lonxe de asumir responsabilidades e pedir disculpas polas declaracións realizadas, o 1º Teniente Alcalde decidiu agocharse e non dar explicacións sobre o sucedido, deixando nas mans do noso Alcalde a responsabilidade de asumir o custe de tan irresponsable comportamento.

Por todo o argumentado, o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, presenta o seguinte ROGO:

  • Rogarlle ao Alcalde o cese inmediato do 1º Teniente de Alcaldía, José María Sánchez Novo, nas súas responsabilidades ao fronte da Delegación de Seguridade Cidadá
  • Rogarlle ao Alcalde que pida publicamente disculpas á familia da nosa veciña e a toda a cidadanía arteixá por esas desafortunadas declaracións.

ROGO SOLICITANDO UNHA MELLOR REGULACIÓN DO TRÁFICO NO MONTEPEQUENO POLA INSEGURIDADE VIARIA


Os veciños do barrio de Montepequeno levan tempo pedindo solucións á inseguridade viaria que están a vivir no seu barrio, sen que dende o Concello se tome iniciativa para levar a cabo medidas que impidan que algún día teñamos que estar lamentándonos por accidente desgraciado, vehículos que utilizan o viario público deste barrio a altas velocidades, a falla de zonas para uso peatonal ea existencia de cruces perigosos fai necesaria a inminente actuación do Grupo de Goberno neste barrio para garantizar a seguridade viaria dos seus veciños.

Por todo o argumentado, o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, presenta o seguinte ROGO:

Solicitarlle ao Grupo de Goberno a inmediata actuación neste barrio para garantizar a seguridade viaria dos seus veciños