13 septiembre 2019

“O Concelleiro responsable do servizo de limpeza viaria, mentiu deliberadamente no pleno do martes ante as preguntas do PSOE”


O Grupo Municipal Socialista observou durante o verán, como en moitos momentos o número de traballadores que estaban traballando no servizo non chegaba ao 60% do establecido no contrato
O Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de Arteixo fixo unha serie de preguntas ao Grupo de Goberno do PP no pleno ordinario, para confirmar o que todos os cidadáns de Arteixo poden observar nos derradeiros meses, unha caída significativa na calidade do servizo de limpeza viaria. Lonxe de recoñecer os problemas que estamos a ter coa empresa concesionaria, que accedeu ao contrato cunha oferta moi baixa e que xa ten máis de un expediente de sanción por parte do Concello de Arteixo, baixo a o mando do anterior concelleiro delegado, o Concelleiro encargado deste servizo contesta as preguntas do Grupo Socialista como se a responsabilidade de garantir o cumprimento do contrato non fose súa e a maiores alaba a resposta da empresa na solución de incidencias, dicindo que a empresa responde e soluciona o 100% destas.

Os socialistas fixemos un esforzo para localizar se o servizo se estaba realizando correctamente, atopándonos en moitas ocasións, cunha presencia de operarios moi inferior ao esixido no prego de condicións, seguimos sen saber se teñen todo o material establecido en dito prego e podemos observar como fai demasiado tempo que non se limpan as beirarrúas en moitas zonas do noso concello.

Onte atopámonos como nos medios de comunicación, os propios traballadores do servizo están preocupados polo comportamento da empresa concesionaria e sabemos que están a facer un esforzo sen os medios e o persoal suficiente para levar a cabo o traballo establecido por contrato. Esperamos que o Concelleiro faga o seu traballo, inspeccionando a calidade do servizo que están a facilitar, porque non é moi complexo localizar cales son os incumprimentos da empresa se hai interese en facelo e esixirlle á empresa que cumpra o establecido antes de proceder á apertura dun novo expediente.

“Durante a campaña electoral observamos un esforzo importante na limpeza viaria dos núcleos do noso concello, algo que curiosamente desapareceu ao día seguinte das eleccións, pero ter un concello limpo non é cousa de dous meses, hai que garantilo durante catro anos” expón o voceiro socialista, Martín Seco , que mostra a súa preocupación polas sinais de incapacidade do actual Grupo de Goberno do PP na xestión, despois da saída do anterior concelleiro de obras e servizos.

10 septiembre 2019

ROGO SOLICITANDO O CESE DO 1º TENIENTE ALCALDE, JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ NOVO, COMO DELEGADO DE SEGURIDADEA inicios de Agosto, fomos espectadores dun triste suceso no noso concello coa aparición dunha veciña sen vida na súa vivenda en Vilarrodís, dende o Grupo Municipal Socialista esperábamos que o tema fose tratado co respecto esixible a quen ten acceso a unha información tan sensible dos seus veciños.

Despois de escoitar as inaceptables declaracións, nos medios de comunicación do 1º Tenente de Alcalde e Delegado de Seguridade do Concello de Arteixo, que non vamos a repetir nesta sesión plenaria, solicitamos publicamente a súa dimisión. Os socialistas consideramos que os cargos públicos deben desempeñar as súas funcións sempre con total conciencia da responsabilidade que ostentan, e resulta inaceptable que o Concelleiro de Seguridade trate un accidente tan triste dese xeito tan soez, sen respectar á vítima, á súa familia, e aos afectados/as por enfermidades mentais como o Síndrome de Dióxenes, preguntámonos ademáis, en que irresponsables mans están informacións que afectan á vida privada da veciñanza e cal é o trato que lle pode estar dando unha persoa a estas informacións alguén que participa asiduamente na Xunta de Seguridade Local.  

Lonxe de asumir responsabilidades e pedir disculpas polas declaracións realizadas, o 1º Teniente Alcalde decidiu agocharse e non dar explicacións sobre o sucedido, deixando nas mans do noso Alcalde a responsabilidade de asumir o custe de tan irresponsable comportamento.

Por todo o argumentado, o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, presenta o seguinte ROGO:

  • Rogarlle ao Alcalde o cese inmediato do 1º Teniente de Alcaldía, José María Sánchez Novo, nas súas responsabilidades ao fronte da Delegación de Seguridade Cidadá
  • Rogarlle ao Alcalde que pida publicamente disculpas á familia da nosa veciña e a toda a cidadanía arteixá por esas desafortunadas declaracións.

ROGO SOLICITANDO UNHA MELLOR REGULACIÓN DO TRÁFICO NO MONTEPEQUENO POLA INSEGURIDADE VIARIA


Os veciños do barrio de Montepequeno levan tempo pedindo solucións á inseguridade viaria que están a vivir no seu barrio, sen que dende o Concello se tome iniciativa para levar a cabo medidas que impidan que algún día teñamos que estar lamentándonos por accidente desgraciado, vehículos que utilizan o viario público deste barrio a altas velocidades, a falla de zonas para uso peatonal ea existencia de cruces perigosos fai necesaria a inminente actuación do Grupo de Goberno neste barrio para garantizar a seguridade viaria dos seus veciños.

Por todo o argumentado, o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, presenta o seguinte ROGO:

Solicitarlle ao Grupo de Goberno a inmediata actuación neste barrio para garantizar a seguridade viaria dos seus veciños

09 septiembre 2019

PREGUNTAS SOBRE O SERVIZO DE LIMPEZA VIARIA NO CONCELLO DE ARTEIXOSon moitos os veciños dos diferentes barrios do noso concello que levan tempo advertindo aos membros do noso grupo as deficiencias na limpeza viaria e o empeoramento paulatino dun servizo básico para a veciñanza.

Dende o Grupo Municipal Socialista advertimos como coa chegada deste novo mandato diminuiu o número de persoas que están a levar a cabo a limpeza viaria en diferentes zonas do concello, como baixou a periodicidade da limpeza dos nosos barrios e hai zonas onde non pasan as máquinas de limpeza dende fai moito tempo, estando as súas beirarrúas nun estado lamentable.

Por todo isto, o Grupo Municipal Socialista desexa preguntarlle ao Grupo de Goberno do Partido Popular:

·         ¿Son coñecedores desta situación?, ¿Está a empresa concesionaria cumprindo co prego de contratación do servizo?, ¿Están aportando o número de operarios necesarios para cubrir o pactado na licitación?, ¿Teñen a maquinaria esixida no contrato?, ¿Están a cumprir o plan de limpeza viaria pactada na súa concesión?

07 septiembre 2019

Solicitamos un estudo sobre o tráfico no Polígono de Sabón para evitar máis atascos coas novas zonas comerciais

  • A próxima implantación de novas superficies comerciais na zona da Avenida da Deputación pode incrementar o caos de circulación existente.
  • Solicitaremos, no próximo pleno do martes 10/09, un estudo sobre o tráfico e as actuacións viairas necesarias para garantir a actividade do polígono e a normal circulación.