23 marzo 2020

PROPOSTAS DO GRUPO SOCIALISTA ANTE A CRISE DO COVID19A/Att do Alcalde-Presidente do Concello de Arteixo

Martín Seco García, voceiro do Grupo Municipal Socialista de Arteixo, e en nome de tódolos seus integrantes e todo o PSdeG-PSOE de Arteixo, quere reiterarlle a vostede e atodo o Grupo de Goberno o apoio sen fisuras do noso partido ante a situación de crise xenerada pola aparación da pandemia do coronavirus e co fin de sumar medidas da apoio á cidadanía nestes duros momentos, reiteralle propostas que xa lle comunicáramos no grupo de seguimento do COVID19 aberto entre tódolos grupos políticos do concello, que puidéramos levar a cabo dende o goberno local:


PROPOSTAS DO GRUPO SOCIALISTA ANTE A CRISE DO COVID19


Reforzo do servizo propio de limpeza nos locais abertos do concello, con especial incidencia nos centros de saúde, evitando a presencia diaria de persoal de limpeza en locais pechados, como centros sociais, culturais e cívicos, enviando máis persoal aos locais abertos ou con persoal traballando e deixando a persoal en situación de retén para posibles desinfeccións que teñamos que efectuar nesta situación de crise.

Reforzar o servizo de limpeza viaria, para desinfectar as rúas e o mobiliario urbano, en especial os lugares de paso de máis poboación, próximos a comercios abertos, supermercados, farmacias, estancos,…

Reforzar a limpeza e desinfección con asiduidade de contenedores e papeleiras.

Posta en marcha dun servizo de voluntariado, temos xente interesada que comunica o seu interese por pertencer a él, para axudar a persoas maiores en situación de risco ou soidade e outras que non poden saír a facer as compras necesarias por circunstancias alleas ao seu desexo, coa intención de manter a súa situación vital e permanecer en cuarentena sen riscos

Suspensión temporal ou bonificación de tasas e impostos locais a empresas e cidadáns afectados pola parálise da súa actividade económica e laboral, (lixo, auga, …)

Creación dunha liña de axudas para conciliación, en familias que agora teñen que contratar persoal nas súas casaa e non poden ter aos seus fillos na escola infantil ou primaria.

Creación de axudas para empresas que non acudan aos ERTES, pero vexan minorados significativamente os seus ingresos.

Reforzo da partida de emerxencia social e axilidade nas novas peticións de axuda derivadas da situación de paralización da actividade económica.

Negociar coas empresas adxudicatarias e suspender tódalas obras, non urxentes, que se están a realizar para o concello, establecendo a parálise dos prazos para a súa execución.

Asegurar que o persoal que efectúa servicios para o noso concello, ten ao seu cargo o material de seguridade axeitado para evitar o contaxio, especialmente o noso persoal de Axuda a Domicilio, de vital importancia e de risco importante tanto para traballadoras/es e usuarias/os.

Esixir da Xunta de Galicia e da empresa concesionaria da Residencia de Maiores do noso concello que tomen as medidas oportunas para evitar os contaxios, nun lugar de alto risco.

Implementar medidas alternativas ás becas comedor para nenos/as, usuarios dos comedores escolares, con risco de non poder ter una alimentación saudable.

Compra de material de prevención e desinfección por parte do noso concello.

Establecer medidas de apoio aos transportistas que circulan día a día polo noso concello para aportar suministro e abastecemento, actuacións para poder alimentarse, refrescarse, descansar e lavarse

Atención especial aos posibles casos de violencia machista e apoio e búsqueda de alternativas habitacionales para posibles casos.

05 marzo 2020

O PSOE de Arteixo celebra a inclusión do compañeiro Martín Seco en postos de saída nas autonómicas


Tras a publicación onte no Diario Oficial de Galicia das candidaturas definitivas ás vindeiras eleccións autonómicas do 5 de abril, a comisión executiva municipal celebra, en nome de toda a agrupación de Arteixo, a inclusión do compañeiro Martín Seco na terceira praza das listaxes.

Trátase dun paso importante para a nosa agrupación en particular e para a cidadanía de Arteixo en xeral, ao garantir representación no Parlamento de Galicia do 11º municipio con máis poboación de Galicia (o 6º da provincia de A Coruña).

O compañeiro Martín levará a Santiago as demandas dunha poboación en aumento e cunha media de idade baixa, con altas taxas de natalidade. Necesidades como a construción dun novo Centro de Educación Infantil e Primaria, a implantación do bacharelato na zona norte do Concello, a mellor dotación de persoal, medios e horarios dos centros de saúde, a liberación da peaxe da AG-55, melloras na AC-552, etc.

O compañeiro ponse a disposición da veciñanza e dos medios para calquera cuestión que consideren de interese.

08 febrero 2020

O PSOE solicita novos equipamentos lúdicos para os centros sociais e a reparación de marquesiñas do transporte público


Fuente: mobiliariosurbanos.com

O Grupo Municipal Socialista de Arteixo solicita a instalación de novos elementos lúdicos nos centros sociais, destinados desta volta á súa utilización por parte da xuventude do Concello. Por exemplo, poderíanse instalar novas mesas de ping-pong e de xadrez exteriores en varios destes centros sociais, coma o de O Foxo, na parroquia de Loureda. Trátase dunha inversión pequena e que potenciaría a actividade cultural e deportiva destes centros entre a mocidade.

O Grupo tamén lle require ao goberno local a elaboración dun plan de mantemento das marquesiñas do transporte público, así como estudar a colocación destes elementos protectores nas paradas que non dispoñan dos mesmos. A promoción, a simplificación e a mellora da comodidade dos usuarios do transporte urbano é esencial na época que vivimos, xa que vai ser un elemento esencial da loita contra o cambio climático. Trátase de evitar situacións como a dunha das paradas de Chamín, á altura do nº 110 da DP-0514, que non ofrece ningunha protección ante as inclemencias do clima por carecer das proteccións laterais. Neste senso, o PSOE reclama a súa reparación urxente.

07 febrero 2020

Antes de aprobar a modificación das normas urbanísticas do Polígono de Sabón, o Goberno do PP en Arteixo debera paralizar as licenzas para novos usos comerciais no seu interior, atendendo as nosas demandas e as realizadas polo Centro Comercial Aberto, apostando polo comercio local e un mellor tráfico nas súas rúas.


O Voceiro Socialista no Concello de Arteixo, Martín Seco, pediu fai meses sen éxito, a paralización de todas as novas licenzas comerciais no interior do polígono e agora ten que pedir a paralización da primeira solicitada, para que antes se atendan as demandas dos comerciantes arteixáns.

Dende o Grupo Municipal Socialista, pedimos en reiteradas ocasións que o Grupo de Goberno do PP fixese unha modificación pactada dos usos urbanísticos de todo o Polígono de Sabón e que apostábamos por mellorar a súa mobilidade interna, tanto peonil como de automóbiles e por concentrar o uso comercial na zona urbana e no ámbito do polígono integrado xa na malla urbana do noso casco urbano.
O Grupo de Goberno decidiu de forma unilateral facer modificacións a dedo, autorizando o uso dunha parcela do interior do polígono para usos comerciais, xusto un minuto antes de que se iniciara a modificación das normas de todo o polígono. Non entendemos a necesidade de levar a cabo esta actuación, sen facer antes un bo estudio do tráfico no interior do Polígono, e contestar as alegacións presentadas polo noso grupo e o que é máis preocupante, as presentadas pola asociación de comerciantes do CCA de Arteixo.
O Goberno Local debe decidir se quere apostar porque a actividade comercial se desenrole nos cascos urbanos e poida extenderse  á parte do polígono que xa está integrada na malla urbana, defendendo aos nosos comerciantes e a nosa cidadanía ou favorecer unha iniciativa privada, de empresarios que viñeron a pegar un pelotazo urbanístico, sen impórtalles o futuro do noso comercio local e os problemas que poden xerar estas instalacións no tráfico saturado dun polígono que conta con empresas de importante actividade económica a nivel nacional.

Sabemos que o PP vai a intentar dicir que o PSdeG-PSOE está en contra de que se instale unha nova cadea de supermercados en Arteixo, pero non é certo, estamos encantados de que cheguen esta cadea e moitas máis ao noso concello, pero non a calquera prezo e en calquera lugar, o primeiro son os nosos cidadáns, os comerciantes e hostaleiros que día a día xeran actividade e vida ao noso concello, a boa circulación de tráfico e o futuro dunha actividade industrial que é de vital importancia para todos.