18 noviembre 2019

O PSOE esixe unha solución inmediata do incendio da planta de compostaxe de Figueroa


O Partido Socialista de Arteixo quere amosar publicamente a súa importante preocupación pola situación existente na planta de compostaxe de Figueroa dende o pasado 30 de outubro. Dende ese día –e van 19- unha das pilas de residuos da planta continúa en combustión interna, expulsando ao aire uns fumes cun importante olor e alto potencial contaminante.

Os veciños e traballadores da zona en particular –recordemos distancias a algúns puntos críticos: Figueroa (400m), IES de Sabón (600m), Campos de fútbol (750m), Piscina Municipal (950m), O Rañal, etc-, e do concello en xeral, levan moito tempo con problemas de olores e contaminación, preocupación por coñecer o que está ardendo en realidade e sorprendidos pola falta de actuacións e de solucións.

Os socialistas revisamos a pasada semana a licencia de actividade da planta, e estamos á espera de analizar en detalle os expedientes completos da autorización, con intención de comprobar que a actividade realizada se axusta á legalidade e permisos vixentes -unicamente poden realizar compostaxe de material vexetal, sen ningún tipo de carga química-.

Tanto o Concello de Arteixo como a Xunta de Galicia amosan a súa total incapacidade dende fai case 20 días, xa que se encontran totalmente paralizados ante a situación, sen tomar nin unha sola medida de protección da poboación e de solución do grave problema que leva sufrindo a veciñanza dende fai xa demasiados días. Esta situación preocupa excepcionalmente nun dos concellos máis industriais de Galicia, que debería contar con plans de protección civil á altura, capaces de xestionar este tipo de problemas. Por iso, esiximos unha solución inmediata ou, en caso contrario, un informe por escrito onde se certifique a total imposibilidade de extinguir o incendio.

11 noviembre 2019

O Goberno do PP en Arteixo segue sen dar solucións ao veciños de Montequeno despois de que o Grupo Municipal Socialista presentara un rogo pedíndolle medidas para garantila seguridade vial dos nosos veciñosXa fai máis dun mes que dende o Grupo Municipal Socialista presentamos un rogo en sesión plenaria para esixirlle solucións ao Goberno Local de Carlos Calvelo ante a situación de inseguridade viaria que viven os veciños de Montepequeno, veciños que levan anos pedíndolle aos seus gobernantes que tomen medidas pola circulación de vehículos que se achegan ao seu posto de traballo no polígono de Sabón e circulan a decenas por unha rúa que non está adaptada para o dobre sentido, que non ten beirarrúas nin espazos para peóns e non ten fórmulas para limitar a velocidade.
Dende aquela a denuncia, nada mudou, os nosos mandatarios nin proxectan solucións a medio prazo, nin actúan con premura para garantir a seguridade, botamos de menos a un goberno que poña a disposición da veciñanza ao corpo da policía local para que evite que os vehículos circulen por unha rúa que non está preparada para absorber este tráfico, pero dificilmente vai a poder darlle solucións, cando nin tan sequera é capaz de garantir a normalidade de funcionamento deste colectivo de traballadores públicos.
Despois de esperar e non visualizar solucións, nin tan sequera algún tipo de actuación para paliar este perigo, os socialistas responsabilizamos ao PP de calquera desgraza que poida suceder nesta rúa, algo que esperamos que non teña lugar.

Podedes velos vídeos do denunciado neste enlace:
08 noviembre 2019

Despois do lamentable espectáculo mostrado nas declaracións pola morte dunha veciña de Vilarrodís e ante a incapacidade para xestionar o Departamento de Persoal e á Policia Local do Concello de Arteixo, Carlos Calvelo debera cesar sen demora a José Mª Sánchez Novo, e tomar as rendas dunha administración sen rumbo.
Durante os meses do verán o Grupo Municipal Socialista de Arteixo pediu a dimisión e posteriormente o cese do 1º Tenente-Alcalde do Concello de Arteixo, derivado das impresentables declaracións que fixera trala morte dunha veciña de Vilarrodís, solicitude que foi contestada en Pleno, polo alcalde Carlos Calvelo, con insultos e descalificacións cara aqueles que só desexábamos salvar o bo nome da nosa administración ante unha sociedade, que non entendía como pode desenvolver competencias tan sensibles como a seguridade e a xestión do persoal, unha persoa tan irresponsable e que trata con tanta falta de respecto aos seus administrados.

Aínda non pasaron nin 6 meses desa solicitude e observamos como a esa irresponsabilidade e falla de respecto, hai que sumarlle unha absoluta incapacidade para xestionar os departamentos que ten ao seu cargo.

Co persoal nunha situación precaria, incumprindo o compromiso de aprobar a VPT feita polos sindicatos, cun inasumible número de postos de plantilla sen cubrir neste momento (poderían ser preto de 90), sen ter no horizonte unha de oferta de emprego público, coa plantilla completamente saturada, desmoralizada e anoxada, por outra banda a situación coñecida da Policía Local, cun número de efectivos insuficiente dende fai moitas datas, que fai que a cidadanía estea preocupada pola súa seguridade e sen que o dirixente popular sexa capaz de darlle solución.

Ante todo esta problemática, o concelleiro desapareceu e agochouse nas saias do Alcalde, sen dar solución a ningún dos problemas que ten nos departamentos que supostamente tiña que dirixir. Dende o Grupo Municipal Socialista cremos que xa é tempo de que o máximo mandatario tome as rendas, solucione os problemas de falla de xestión en materia de persoal e de seguridade e actúe cesando a quen demostrou que non ten capacidade para xestionar cuestións tan importantes para a nosa cidadanía.   

07 noviembre 2019

O PSOE de Arteixo solicita a licencia de actividade da parcela incendiada en Sabón


A executiva municipal socialista está preocupada, tras recibir chamadas de veciños e traballadores dos arredores da parcela, polo incendio da planta de compostaxe de Sabón -que leva expulsando fume 8 días-.

As persoas máis afectadas directamente explican que a situación lles produce varios problemas importantes: picores en ollos e gorxa, depósito de cinzas sobre as súas casas, mala calidade do aire, etc.


Tras realizar unha visita ao lugar puidemos comprobar como os malos cheiros afectan á zona deportiva e de colexios, cun intenso cheiro.

Por todo iso, acabamos de solicitar ao Concello a licencia de actividade pertinente, unicamente ca finalidade de comprobar que esta existe, está en vigor e que se axusta á legalidade vixente.